tabete-tabete:

Sakura and Strawberry Mochi!!

via japantiess (originally tabete-tabete)

728 notes

wiii-fi:

Tumblr

(Source: emphty)

via kawaii-lolitas (originally emphty)

29 notes

(Source: satan-baka)

via pixelfins (originally satan-baka)

91 notes

kikiisakitty:

mintandapple:

The giant spoon makes this ott classic right?

NINA WAS IFAEIPEF AP AGA

via yachumi (originally mintandapple)

495 notes